29 دی روز ملی هوای پاک

29 دی روز ملی هوای پاک
29 دی روز ملی هوای پاک گرامی باد.
امروز 29 دی ماه در تقویم به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شده است، هدف از اعلام روز ملی هوای پاك ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجا كه كليد اصلی كاهش آلودگی هوا، مشاركت مردمی و افزايش هماهنگی بين بخشی است، اين روز می تواند عامل مهمی در ايجاد اين مشاركت و هماهنگی بين بخشی باشد.
بیایید چشمهایمان را به  آسمان آبی عادت دهیم.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: http://www.samlangroup.com/       تاریخ انتشار 1397/10/29


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا