خدمات پس از فروش

گارانتی (ضمانت):

 گروه صنعتی تهویه سام با 15 سال سابقه در زمینه طراحی و ساخت و واردات تهویه مطبوع دارای 24 گروه تعمیراتی و سرویس در استانهای مختلف کشور می باشد.اکثر پروژه های اجرا شده توسط تهویه سام، کاربری IT یا صنعتی داشته؛ و خدمات پس از فروش به موقع و صحیح در راهبری این پروژه ها بسیار حیاتی می باشد.لذا با این پشتوانه شرکت ساملن واحد خدمات پس از فروش خود را با اتکا به تجربه پرسنل فنی شرکت تهویه سام راه اندازی نموده است.
از مشتریان عزیز تقاضا داریم نکات ذیل را در هنگام استفاده از دستگاه تصفیه هوا ساملن مبذول دارند:
1) هنگام استفاده از دستگاه حتما از محافظ برق استفاده گردد.
2) قبل از استفاده از دستگاه حتما نایلون فیلترها جدا گردد.

گروه صنعتی تهویه سام متعهد می گردد دستگاه را از تاریخ تحویل به مدت 18 ماه گارانتی نماید.

تبصره:

عیوب ناشی از نوسانات برقی یا استفاده غیر صحیح از دستگاه و عدم رعایت شرایط نگهداری که موجب آسیب به دستگاه می شود گارانتی را از اعتبار ساقط می نماید.
جهت خدمات پس از فروش با شماره 88526010-021 واحد خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه هوای ساملن تماس حاصل فرمایید.
آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا