2 روز پس از روز ملی هوای پاک، هوای تهران ناسالم

2 روز پس از روز ملی هوای پاک، هوای تهران ناسالم
امروز 1 بهمن 1398 هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس می باشد. این در حالی است که تنها دو روز از زمان روز ملی هوای پاک گذشته است.
توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: http://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1398/11/01


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا