یک اعتراض مدنی به آلودگی هوا: نمایندگان اهواز با ماسک به خانه ملت آمدند

یک اعتراض مدنی به آلودگی هوا: نمایندگان اهواز با ماسک به خانه ملت آمدند
جمع نمایندگان اهواز به منظور اعتراض به آلودگی هوای این استان با ماسک در جایگاه هیات رئیسه حضور یافتند.

نمایندگان استان خوزستان با توجه به تشدید آلودگی هوای این استان و این که تا به حال اقدام عملیاتی صورت نگرفته است در اعتراضی نمادین با ماسک در مجلس و جایگاه هیات رئیسه حضور یافتند.مرجع خبر: خبر آنلاین       تاریخ انتشار 1393/11/26


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا