گزارش پژوهشی در مورد آلودگی هوای شهرها بزرگ

گزارش پژوهشی در مورد آلودگی هوای شهرها بزرگ

در مقاله ای که با عنوان آلودگی شهرهای بزرگ نوشته دکتر تقی ابتکار منتشر شده است، موتورهای احتراق داخلی وسائط نقلیه به عنوان عامل اصلی آلودگی هوای شهرهای بزرگ مثل تهران معرفی گردید. در این مقاله ذکر شده انواع موادمسموم کننده COو HC و NOXو SO2 و ذرات جامد و سرب به توسط وسائط نقلیه موتوری وارد هوای تهران می شود و ترافیک سر در گم تهران خودنیز مسبب آلودگی بیشتر هوا است بطوریکه هوای تهران کاملا آلوده است. همچنین وسائل گرمایش و سرمایش کارخانجات اطراف این شهر 5/3 میلیون نفری در آلوده کردن کمیت و کیفیت هوای شهر کاملا مؤثر هستند. بنظر نگارنده روشهای غرب در ایران در مورد وسائل کنترل آلودگی هوا در روی موتورهای وسائط نقلیه راه حل مستدلی برای ایران نیست و اصولا امکانات و شرایط ما ازغرب آمریکا که پیشقدم کارهای مبارزه با آلودگی هواست متفاوت است.

اصل مقاله را میتوانید از طریق لینک زیر مطالعه بفرمایید.

https://jes.ut.ac.ir/article_14887.html?lang=fa

تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://jes.ut.ac.ir/       تاریخ انتشار 1400/12/03


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا