کیفیت هوا بر رشد اولیه مغز تاثیرگذار است.

کیفیت هوا بر رشد اولیه مغز تاثیرگذار است.
محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافتند که ارتباطی بین آلودگی های مرتبط با ترافیک و افزایش ریسک تغییرات رشد سیستم عصبی مغز وجود دارد. 
دانشمندان با بررسی مغز بچه موش های صحرایی که در مراحل اولیه رشد هست دریافتند بچه موش هایی که در معرض آلودگی هوا قرار گرقتند سیستم عصبی مغز آنها دچار التهاب و رشد غیرطبیعی شده است.
متن کامل این خبر را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.sciencedaily.com       تاریخ انتشار 1399/03/31


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا