کیفیت هوای تهران و اصفهان

کیفیت هوای تهران و اصفهان

شاخص آلودگی هوا امروز 17 بهمن ماه 1400 برای کلان شهر تهران هوای پاک و برای کلان شهر اصفهان هوای قابل قبول را نشان می دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

 

تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1400/11/17


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا