کیفیت هوای تهران منتهی به 11 مرداد 99

کیفیت هوای تهران منتهی به 11 مرداد 99
کیفیت هوای تهران طی 24 ساعت گذشته با قرار گرفتن بر روی شاخص 90 قابل قبول می باشد، اما پیش بینی می شود با گرم شدن هوا و افزایش غلظت ازن هوا به سمت آلوده شدن پیش برود.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1399/05/11


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا