کیفیت هوای تهران در حال حاضر در روز 13 آذرماه 1400

کیفیت هوای تهران در حال حاضر در روز 13 آذرماه 1400

کیفیت هوای تهران در حال حاضر در روز 13 آذرماه 1400 در وضعیت قابل قبول قرار دارد. طبق گزارش شرکت پایش کیفیت هوای پایتخت، از ابتدای سال تاکنون تهران دو روز هوای پاک، ۱۹۳ روز هوای قابل قبول، ۵۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.

 

تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1400/09/13


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا