کیفیت هوای تهران در آخرین روز دی ماه 1397

کیفیت هوای تهران در آخرین روز دی ماه 1397
به گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در آخرین روز دی ماه 1397 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/10/30


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا