کاهش نسبی آلودگی هوا با کمک وزش باد

کاهش نسبی آلودگی هوا  با کمک وزش باد
طبق پیش بینی کارشناس هواشناسی: با توجه به تداوم سامانه بارشی در مناطق غرب و شمال غرب و همچنین وزش باد، شاهد کاهش نسبی آلودگی هوا خواهیم بود.

مرجع خبر: خبرگذاری مهر       تاریخ انتشار 1397/09/11


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا