پدیده ی وارونگی و آلودگی هوا

پدیده ی وارونگی و آلودگی هوا

با شروع فصل سرما و پیدایش پدیده ی وارونگی شاهد آلودگی هوا خواهیم بود. شهرهای صنعتی مانند تهران، مشهد، اصفهان، کرمانشاه بیشتر درگیر این پدیده خواهند بود.

همچنان که در 24 ساعت منتهی به 26 آبان 1400 وضعیت هوای کرمانشاه و کنگاور ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است.

با استفاده از دستگاه های تصفیه هوا به کاهش اثرات آلودگی هوا کمک کنیم.

 مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1400/08/26


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا