پانزدهم بهمن، تهران، هوای سالم

پانزدهم بهمن، تهران، هوای سالم
به گزارش سایت کنترل کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوای تهران امروز پانزدهم بهمن ماه 1397 در وضعیت سالم قرار دارد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/11/15


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا