هوای تهران آلوده تر می شود

هوای تهران آلوده تر می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، ضرابی کارشناس هواشناسی از روند افزایش آلاینده ها در چند روز آینده خبر داد.
در حال حاضر شاخص آلودگی هوای تهران سالم برای کلیه گروه ها می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن
مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1397/09/20


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا