هوای امروز تهران قابل قبول اما ناایمن با وجود کرونا

هوای امروز تهران قابل قبول اما ناایمن با وجود کرونا
به گزارش سایت کنترل کیفیت هوا، کیفیت هوای تهران امروز مورخ 25 اسفند 1398 قابل قبول می باشد. با این وجود به دلیل شیوع ویروس کرونا اکیدا تاکید می شود که از منازل خود خارج نشده تا به روند کاهش انتقال بیماری کمک شود.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1398/12/25


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا