نمی توان قول صد در صدی برای کاهش آلودگی هوای تهران داد

نمی توان قول صد در صدی برای کاهش آلودگی هوای تهران داد
به گزارش خبرنگار مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در نشست کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که عصر امروز در محل سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: اگر واقع بینانه به شرایط کشور نگاه کنیم هیچ کسی در این شرایط نمی تواند قول صد درصدی برای انجام کاری بدهد. مهم این است که رویکردها و جهت گیری ها درست باشد.
مراجعه به لینک http://www.mehrnews.com/news/4413665 جهت مشاهده خبر.


مرجع خبر: خبرگذاری مهر       تاریخ انتشار 1397/07/14


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا