مه دود فتوشیمیایی چیست؟

مه دود فتوشیمیایی چیست؟

در اثر فعالیت‌های صنعتی بشر ترکیبات سمی جدیدی به عناصر سازنده هوا افزوده شده است. این ترکیبات شیمیایی جدید منجر به تولید ابری گازی‌ شکل و به رنگ زرد متمایل به قهوه‌ای در سطح شهرها می‌شود که ما آن را مه‌دود فتوشیمیایی می‌نامیم. مه دود فتوشیمیایی یکی از مخرب ترین اثراتآلودگی هوابر جو را داراست. این پدیده وضعیتی است که گسترش سریع آلاینده هادر معرض نور خورشید توسعه پیدا می کند و باعث ایجاد ترکیباتی از هزاران نوع ماده شیمیایی خطرناک می شود که اثرات آنها تاثیرات عمده ای بر محیط زیست به جای می گذارند.

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش این نوع آلودگی در هوا، ترافیک صبحگاهی است.

ترافیک صبحگاهی منبع اصلی تولید اکسیدهای نیتروژن (NOx) و ترکیبات آلی فرار است. پس از کاهش حجم ترافیک در اواسط روز با افزایش تراکم این مواد در اثر تابش آفتاب، این ترکیبات شروع به انجام واکنش‌های  تولید و انتشار مواد سمی Peroxyacetyl Nitrates PAN و ازن می‌کنند. با غروب آفتاب تولید ازن متوقف می‌شود و ازن باقیمانده در اتمسفر به مصرف واکنش‌های متفاوت دیگری می‌رسد .
از طرفی دیگر وارونگی و افزایش دمای هوا به‌شدت میزان مه‌دود را افزایش می‌دهد. معمولاً در طول روز مناطق نزدیک به سطح زمین گرمتر می‌شوند و هوای گرم با خود ذرات آلاینده را به ارتفاعات بالاتر می‌برد. اگر هوای سرد فوقانی مانع متصاعد شدن هوای گرم شود، وارونگی هوا ایجاد می‌شود و آلاینده‌ها در سطح پایین زمین به دام می‌افتند. وارونگی هوا سبب کاهش انتشار عمودی آلاينده‌ها در سطح اتمسفر می‌شود و ممکن است از چند روز تا چند هفته ادامه یابد.

متن کامل مقاله را می توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید.

https://sinapress.ir/news/68484

تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.

گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملنمرجع خبر: https://sinapress.ir/       تاریخ انتشار 1401/10/10


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا