مقایسه وضعیت شاخص ازن در سالهای اخیر

مقایسه وضعیت شاخص ازن در سالهای اخیر
وضعیت شاخص ازن در سال  91,  321  روز در وضعیت پاک و 45 روز در وضعیت سالم قرار  داشته  است و نسبت به سال قبل آن که 306 روز در وضعیت پاک قرار داشت، کمی بهبود یافت. ضمنا وضعیت این شاخص در سالهای 86، 87، 88، 89 به ترتیب  255، 130، 176و 219  روز در وضعیت پاک قرار داشت و در  طی این  سالها حتی برخی روزها  شاخص در وضعیت ناسالم نیز قرار گرفت.پس همان گونه که مشاهده میکنید، وضعیت  این آلاینده ها نیز به میزان قابل  توجهی در 2 سال اخیر بهبود یافته و اکنون در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد.

مرجع خبر: کنترل وضعیت هوا       تاریخ انتشار 1392/01/01


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا