مقاله اثر لامپ UV بر روی ویروس هایی مانند کرونا بر روی سایت قرار گرفت.

مقاله اثر لامپ UV بر روی ویروس هایی مانند کرونا بر روی سایت قرار گرفت.
با توجه به انتشار ویروس کرونا مقاله ای جهت اطلاع از اثر لامپ UV بر روی پاکسازی محیط  بر روی سایت قرار داده شده است.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.

تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملنمرجع خبر: tahviehsam.com       تاریخ انتشار 1398/12/05


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا