معرفی سامانه پایش کیفی هوا

معرفی سامانه پایش کیفی هوا
افراد علاقمند به پیگیری کیفیت هوای نقاط مختلف کشور می توانند شاخص کیفیت هوای کشور را از طریق سامانه پایش کیفی هوای کشور به آدرس زیر مشاهده کنند.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: tahviehsam.com       تاریخ انتشار 1399/04/21


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا