مشاهده اینوگرافی افزایش چشم گیر کیفیت هوای تهران در سال 97

مشاهده اینوگرافی افزایش چشم گیر کیفیت هوای تهران در سال 97


در پایان سال 97 اینوگرافی اختصاصی روزنامه همشهری را در مورد کیفیت هوای تهران در سالی که گذشت مشاهده کنیم. طبق این گزارش شهر تهران رشد 8 پله ای در کیفیت هوا را پس از سال ها تجربه کرده است.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملنمرجع خبر: http://newspaper.hamshahri.org       تاریخ انتشار 1397/12/25


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا