مرگ 1.8 میلیون نفر در جان بر اثر آلودگی هوا

مرگ 1.8 میلیون نفر در جان بر اثر آلودگی هوا

بر اساس گزارش محققان دانشگاه واشنگتن، در سال ۲۰۱۹، آلودگی هوای شهرها منجر به مرگ بیش از 1.8 میلیون نفر در جهان شده است.

PM۲.۵، ذرات ریز با قطر ۲.۵ میکرومتر یا کمتر، مهم‌ترین عامل خطر محیطی برای بیماری است. محققان می‌گویند استنشاق این ماده خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های تنفسی، سرطان ریه و عفونت‌های دستگاه تنفسی تحتانی را افزایش می‌دهد.

اکثر جمعیت شهری جهان هنوز در مناطقی با سطوح ناسالم PM۲.۵ زندگی می‌کنند. طبق برآورد تیم تحقیق، ۶۱ مورد از هر ۱۰۰ هزار مرگ در مناطق شهری به PM۲.۵ در سال ۲۰۱۹ نسبت داده می‌شود.مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1400/10/18


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا