مرگ تدريجي

مرگ تدريجي
زلزله و سکته قلبی،مرگ های آنی و لحظه ایی است اما داشتن هوای ناپاک مرگ تدريجي به حساب مي آيد، مرگي که کسی هم متوجه آن نشده و حتی شايد بيشتر از زلزله تلفات به بار بياورد.

(با دستگاه های تصفیه هوای ساملن به سلامتی خود کمک کنید)

مرجع خبر: http://www.hamshahri.com       تاریخ انتشار 1391/11/08


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا