فرسودگی 70 درصد خودروهای گازوییل سوز تهران

فرسودگی 70 درصد خودروهای گازوییل سوز تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه 14 مهر ماه جلسه کارگروه مقابله با آلودگی هوای استان تهران برگزار شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این جلسه طی سخنانی گفت: اجرای طرح نوسازی ناوگان و بازسازی خودروهای فرسوده یک ضرورت در برهه فعلی است، که با ۲ هدف محیط زیستی و کاهش آلودگی هوا و نیز ایجاد تحول در اقتصاد و پویایی صنعت خودرو باید صورت بگیرد.
مراجعه به لینک http://www.mehrnews.com/news/4422360 جهت مشاهده خبر.مرجع خبر: خبرگذاری مهر       تاریخ انتشار 1397/07/16


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا