عملکرد فیلتر فتوکاتالیست در دستگاه تصفیه هوا

عملکرد فیلتر فتوکاتالیست در دستگاه تصفیه هوا

فتوکاتالیست ها موادی هستند که در مواجهه با طیف های مختلفی از نور یون هیدروکسیل (OH)  تولید می­ کنند. این نوع یون قابلیت واکنش با بازه ی متنوعی از مواد آلی و شیمیایی و تغییر ماهیت و یا حتی تجزیه­ی برخی از آن­ها را دارد. این خاصیت فتو کاتالیست ها باعث شده که به عنوان یک ماده ی گند زدا و پاک کننده ی آلودگی های محیطی، مطرح شوند.

از پرکاربرد ترین انواع فتوکاتالیست، دی اکسید تیتانیوم یا TiO2 است. این ماده هنگامی که در معرض اشعه ی ماورا بنفش قرار می گیرد، یون هیدروکسیل تولید می کند، این یون با واکنش با مواد آلی سرطانزا مانند بنزن و فرم آلدئیدها با عث تجزیه ی آن ها به مواد بی اثری مانند آب و کربن دی اکسید می ­شود. همچنین ترکیب های مضر نیتروژن دار نیز با واکنش با این یون به نیترات های خنثی تبدیل می­شوند.  این خواص باعث شده است که این نوع فتو کاتالیست به عنوان یک پاک کننده ی هوا در سیستم های تصفیه هوا مطرح شود.

دستگاه های تصفیه هوای ساملن با استفاده از فیلتر فتوکاتالیست در کنار لامپ فرابنفش توانایی زدودن هرچه بیشتر انواع آلاینده های شیمیایی سرطان زا و ترکیبات ارگانیک مضر مانند VOCها را از هوای محیط های بسته دارد. با توجه به غلظت بالا و خطرناک این نوع آلاینده ها در هوای شهرهای آلوده، استفاده از این نوع دستگاه تصفیه هوا برای کلیه ی شهروندان ساکن شهرهای بزرگ و صنعتی و شهرهایی که با مشکل ریزگردها مواجه هستند توصیه می­ شودمرجع خبر: واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی تهویه سام       تاریخ انتشار 1396/12/20


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا