شاخص کیفیت هوای تهران ناسالم

شاخص کیفیت هوای تهران ناسالم
بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای تهران به تاریخ 06 بهمن ماه و در ساعت  14:00 ناسالم  می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/11/06


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا