شاخص کیفیت هوای تهران مورخ 02/11/1397

شاخص کیفیت هوای تهران مورخ 02/11/1397
به گزارش سایت کنترل کیفیت هوا تهران، شاخص کیفیت هوای امروز، 02 بهمن 1397 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/11/02


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا