شاخص کیفیت هوای تهران در 12 ساعت گذشته سالم می باشد.

شاخص کیفیت هوای تهران در 12 ساعت گذشته سالم می باشد.
بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران:میانگین شاخص کیفیت هوا در 12 ساعت گذشته (با تاکید بیشتر بر روی سه ساعت آخر در شرایط جوی متغیر) برای میانگین کل ایستگاه ها سالم می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: http://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/12/04


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا