شاخص کیفیت هوای تهران در تاریخ 19/12/1397

شاخص کیفیت هوای تهران در تاریخ 19/12/1397
بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران:هوای تهران با شاخص 59 در تاریخ 19 اسفند 1397 سالم می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/12/18


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا