شاخص آلودگی هوا ناسالم برای تهران

شاخص آلودگی هوا ناسالم برای تهران
میانگین 24 ساعت گذشته کیفیت هوای تهران تا تاریخ 11 آذر ناسالم برای گروه های حساس می باشد.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملنمرجع خبر: http://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1398/09/11


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا