شاخص آلودگی هوای تهران

شاخص آلودگی هوای تهران
به گزارش شرکت کمنترل کیفیت هوا شاخص آلودگی هوای تهران امروز مورخ 14 آذر 1397 ناسالم برای گروه های حساس می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: http://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/09/14


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا