شاخص آلودگی هوای تهران، امروز 15 تیرماه

شاخص آلودگی هوای تهران، امروز 15 تیرماه
به گزارش سایت کنترل کیفیت هوا، امروز 15 تیر ماه 1399 هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس می باشد.
شاخص آلودگی هوای کمتر یا مساوی ۵۰ هوای پاک (سبز)، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها (قرمز)، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش)، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک (قهوه‌ای) تعریف شده است.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: http://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1399/04/15


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا