شاخص آلودگی هوای تهران ناسالم برای برای گروه های حساس

شاخص آلودگی هوای تهران ناسالم برای برای گروه های حساس
شاخص آلودگی هوا در روز 23 آذر تا ساعت 9:30 صبح ناسالم برای گروه های حساس می باشد.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: http://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1398/09/23


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا