شاخص آلودگی هوای تهران در 6 دی ماه

شاخص آلودگی هوای تهران در 6 دی ماه

بازگشت هوای تهران به شرایط ناسالم در 6 دی ماه 1400. کیفیت هوای پایتخت با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۱۰، برای گروه های حساس ناسالم اعلام شد.

تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1400/10/05


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا