شاخص آلودگی هوای اصفهان در 20 آذرماه

شاخص آلودگی هوای اصفهان در 20 آذرماه

شاخص آلودگی هوای کلان شهر اصفهان امروز 20 آذر ماه 1400 با عدد 151 در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان قرار گرفته است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

 

تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1400/09/20


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا