ریزگردها

ریزگردها
باز تابستان با ریزگردهایش در راه است و بلای جان مردم شده دیروز پایتخت نشینان درتهران و کرج این ذرات معلق را بدون چشم مسلح نیز مشاهده کردند.

مرجع خبر: ...       تاریخ انتشار 1393/02/21


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا