در مورد باران اسیدی چه می دانید؟

در مورد باران اسیدی چه می دانید؟

باران اسیدی چیست؟

یکی از پیامدهای آلودگی هوا باران اسیدی (acid rain) است. گازهای تولید شده از سوختن سوخت های مختلف با اکسیژن موجود در هوا و بخار آب واکنش داده و به اسیدهایی تبدیل می شوند که همراه باران بر روی سطح زمین می بارند. اسیدی شدن زمین و آبهای سطحی اثرات مخربی بر اکوسیستم ها دارد و خطر جدی برای موجودات زنده محسوب می شود.

باران اسیدی از قطرات آب بسیار اسیدی تشکیل شده است که حاوی گوگرد و  نیتروژن  منتشر شده توسط وسایل نقلیه و فرآیندهای تولیدی مختلف هستند.

انتشار گازهای گلخانه ای از صنایع و یا دلایل طبیعی مانند صاعقه که در جو باعث آزاد شدن یون های نیتروژن می شود ، باعث ورود ذرات گوگرد و نیتروژن به جو می شوند.

اثرات اکولوژیکی بارش اسیدی به وضوح در محیط های آبی مانند نهرها ، دریاچه ها و مرداب ها دیده می شود که می تواند برای ماهی ها و سایر حیوانات وحشی مضر باشد.مرجع خبر: https://www.jahaneshimi.com       تاریخ انتشار 1401/09/06


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا