تهران در روزهای آخر اسفند هوای سالم دارد.

تهران در روزهای آخر اسفند هوای سالم دارد.
طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، تهران در روزهای پایانی سال در حال تجربه کردن هوایی سالم می باشد. بر اساس گزارش سایت مرکز کنترل کیفیت هوا، هوای تهران امروز 27 اسفند ماه، با شاخص 68 تا ساعت 10:30 صبح سالم می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/12/26


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا