تعداد روزهای هوای پاک تهران افزایش 80 درصدی داشته است

تعداد روزهای هوای پاک تهران افزایش 80 درصدی داشته است
به گزارش خبرگزاری مهر، تهران امسال نسبت به پارسال 80 درصد بیشتر هوای پاک را تجربه کرده است.
متن کامل خبر را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1397/11/29


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا