تاثیر فیلتر هپا بر روی ویروس کرونا

تاثیر فیلتر هپا بر روی ویروس کرونا
فیلتر هپا متشکل از الیاف درهم تنیده شده است که از جنس فایبرگلاس و با ابعاد 5/0 تا 2/0 ميكرومتر هستند. فضای خالی بین الیاف 0.3 ميكرو متر است که برخلاف تصوربه عنوان یک صافی، ذرات بسیار کوچک را هم فیلتر می کند و اجازه عبور آنها را نمی دهد. به طور کلی اساس کار این هپا به دام انداختن ذرات از طریق الیاف خود می باشد.
حائل شدن : وقتی ذرات با اندازه اي برابر شعاع الياف موجود در فيلتر وارد فيلتر مي شوند به الياف مي چسبند و از عبور آنها جلوگيری می شود .
گير كردن: گاهی ذرات بزرگتر نمي توانند از فيلتر عبور كنند و در فضای حد فاصل الياف گير می كنند در صورتيكه حد فاصل بين الياف كم باشد و سرعت عبور هوا از فيلتر زياد باشد اين اتفاق باعث گير افتادن تعداد ذرات بيشتری می شود.
برخورد : ذرات كوچكتر از 1/0 میكرومتر كه در هنگام عبور از فیلتر در اثر برخورد با الیافها متوقف می شوند و یا با تأخیر از فیلتر عبور می كنند در اثر ازدیاد آنی ذرات و با توجه به حركت براونی كه در فیلتر رخ می دهد از عبور ذرات جلوگیری می شود .این حالت در صورتی كه سرعت عبور هوا از فیلتر كم باشد بیشتر اتفاق می افتد.
اثر برخورد برای ذرات كوچكتر از 1/0 میكرومتر مانع از عبور آنها از فیلتر می شود. اثر گیر افتادگی و حائل شدن برای ذرات 4/0 میكرومتر مانع از عبور آنها از فیلتر می شود.
ترکیب عملکرد فیلتر هپا و اشعه فرابنفش در از بین بردن باکتری ها و میکروارگانیسم هایی که از طریق هوا قابل انتقال هستند بسیار موثر است. فیلتر هپا میکروارگانیسم ها را به دام انداخته و تابش اشعه ماوراء بنفش باعث نابودی و ضد عفونی آنها می شود.
اما قطر ویروس COVID-19 بین 80 تا 120 نانو متر می باشد که بصورت متوسط 100 نانو متر معادل 0.1 میکرومتر در نظر گرفته می شود، همانطور که در بالا توضیح داده شد، فیلتر هپای h13 توانایی بدام انداختن و نابودی آن را تحت تابش لامپ UV دارا می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملنمرجع خبر: https://onlinelibrary.wiley.com/       تاریخ انتشار 1399/02/06


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا