تاثیر فتوکاتالیستها بر روی ویروس کرونا (کووید19)

تاثیر فتوکاتالیستها بر روی ویروس کرونا (کووید19)

فتوکاتالیست ها کاتالیزورهایی هستند که با تابش نور فعال می شوند و معمولا اکسیدهای جامع نیمه رسانایی هستند که با جذب فوتون ها یک جفت الکترون حفره در آنها ایجاد می شود که با مولکول های سطح ذرات واکنش نشان می دهند. کاربرد فتوکاتالیست ها در تصفیه آلاینده های هوا، تصفیه آب ، شیشه های خودتمیزشونده و غیره است.
یک تکنولوژی موفق برای کاهش ترکیبات ارگانیک فرار ( VOC) در فضای داخلی ساختمان ها اکسیداسیون فتوکاتالیتیک هست. در این روش دی اکسید تیتانیوم( Tio2) در معرض اشعه فرابنفش قرار میگیرد تا رادیکال های هیدروکسیل که به شدت واکنش پذیر هستند ساخته شود، این رادیکال ها می توانند ترکیبات ارگانیک فرار محیط را اکسید کنند و ساختار آنها از هم گسسته شود.
ترکیبات ارگانیک در اثر گسسته شدن ساختار به آب و دی اکسید کربن تبدیل می شوند.
رادیکال های آزاد OH- به ساختار ویروس که پروتئینی است و دارای لای چربی می باشد حمله کرده و باعث عقیم شدن ویروس می شود، در این حالت ویروس عقیم شده امکان تکثیر وجود نخواهد داشت. ویروس کرونا نیز دارای ساختار پروتئینی و چربی می باشد. در دیواره های اطاق عمل و اطاقهای ایزوله این اکسید فلزی استفاده می گردد.
کلیه دستگاهای تصفیه هوای ساملن مجهز به این فیلتر بوده و امکان استریل کردن هوا را فراهم می سازند.

تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


 covid-19

مرجع خبر: tahviehsam.com       تاریخ انتشار 1399/01/23


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا