بیماری 12000 نفر بر اثر باران اسیدی خوزستان

بیماری 12000 نفر بر اثر باران اسیدی خوزستان
در پی بروز بحران آلودگی هوا و مه اسیدی در اهواز و چند شهر خوزستان که منجر به بروز تنگی نفس و اسم و الرژی در بین حدود 12000 هزار  نفر از شهروندان این مناطق شد.

كارشناسان در جمع‌بندی نهایی، علت این بحران را شرایط سكون هوا توأم با پدیده وارونگی حرارتی جو، وجود مراكز صنعتی الاینده و شعله‌های چاههای نفتی مناطق نفت خیز جنوب در محدوده شهر اهواز توأم با تولید الاینده‌های هوا كه منجر به تجمع الاینده‌ها می‌گردد، و نیز احتراق ناقص و دود حاصله از چاههای نفت كه حاوی مواد سمی بسیار خطرناك از جمله تركیبات سولفور می‌باشد را مهمترین علل این واقعه ذكر كردند.مرجع خبر: سایت سیمرغ       تاریخ انتشار 1392/08/26


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا