با پدیده وارونگی دما یا اینورژن آشنا شوید

با پدیده وارونگی دما یا اینورژن آشنا شوید
پایداری جوی ناشی از وارونگی دمایی یکی از مهمترین علل آلودگی هوا در کلان شهرها می باشد. حال وارونگی دمایی چیست؟
به طور طبیعی درلایه تحتانی جو(تروپوسفر) با افزایش ارتفاع، دما بطور آدیاباتیک خشک(بی دررو) کاهش می یابد، یعنی هوای سطح زمین که در مجاورت زیست کره واقع شده گرم تر از سطوح بالاتر است، لذا در چنین شرایطی نوسانات عمودی جو به راحتی مهیا شده و هوای سطح زمین با هوای پاک و پاکیزه سطوح بالایی جابجایی صورت داده و تهویه طبیعی به این شکل انجام می گیرد.
اگر شرایط به گونه ای باشد که با افزایش ارتفاع دما نیز افزایش یابد، یعنی هوای مجاور سطح زمین سردتر از سطوح بالایی باشد، در این حالت جابجایی عمودی جو متوقف شده و هوای سطح زمین به حالت پایدار مسکوت می گردد، به چنین حالتی وارونگی دمایی یا اینورژن گفته می شود، و از آنجاییکه منابع آلاینده هوا به طور دائم آلاینده های خود را در داخل لایه سطحی تزریق می کنند، غلظت آلاینده ها در این شرایط به شدت افزایش می یابد .در حالی آلودگی هوا به بیشترین حد خود می رسد که پدیده وارونگی، با ارتفاع کم و برای مدت طولانی تر در هوای شهر باقی بماند.
توضیحات فوق برگرفته از مقاله "بررسی وارونگی دما(اینورژن) و اثر آن روی آلودگی کلان شهرها" می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن
مرجع خبر: https://www.civilica.com       تاریخ انتشار 1398/10/28


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا