اولین روز از زمستان 97 سالم نفس بکشید

اولین روز از زمستان 97 سالم نفس بکشید
بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، در اولین روز از زمستان 1397 شاخص کیفیت هوای تهران سالم برای کلیه گروه ها می باشد. بیایید با یکدیگر به سالم ماندن هوا کمک کنیم.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: http://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/10/01


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا