امروز 5 بهمن، شاخص آلودگی هوا ناسالم برای گروه های حساس

امروز 5 بهمن، شاخص آلودگی هوا ناسالم برای گروه های حساس
بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز 5 بهمن شاخص کیفیت هوا ناسالم برای گروه های حساس می باشد.
از تردد غیرضروری در سطح شهر و فعالیت های سنگین خودداری فرمایید.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر:       تاریخ انتشار 1398/11/05


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا