امروز 23 بهمن ماه 1397 تهران هوای پاک دارد

امروز 23 بهمن ماه 1397 تهران هوای پاک دارد
به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، امروز مورخ 23 بهمن 1397 در ساعت 9:00 صبح هوای تهران پاک می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/11/23


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا