امروز 21 دی ماه شاخص آلودگی هوا سالم

امروز 21 دی ماه شاخص آلودگی هوا سالم
بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوا، امروز 21 دی ماه در ساعت 11:00 صبح کیفیت هوای تهران سالم می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: http://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1398/10/21


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا