امروز 18 دی 97، سالم نفس بکشیم

امروز 18 دی 97، سالم نفس بکشیم
به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت کیفی هوای تهران امروز  مورخ 97/10/18 تا ساعت 9:30 صبح در وضعیت  سالم قرار دارد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/10/18


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا