امروز 14 دی ماه، شاخص آلودگی هوا ناسالم برای گروه های حساس

امروز 14 دی ماه، شاخص آلودگی هوا ناسالم برای گروه های حساس
به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوای تهران امروز 14 دی ماه، ناسالم برای گروه های حساس می باشد.
توصیه می شود از انجام فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل خودداری کنید.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1398/10/14


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا