امروز 13 بهمن هوای تهران پاک، مشهد ناسالم

امروز 13 بهمن هوای تهران پاک، مشهد ناسالم
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز 13 بهمن هوای تهران پاک، و هوای مشهد مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1398/11/13


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا